Mätstationen på Kläffson var en av dom sista militära anläggningarna som byggdes på Hemsön. Den byggdes 1966-1968. Mätstaionen är utrustad med radar, tv kamera och laseravståndsmätare. Detta för att kunna spanings och eldledningsunderlag för de olika batterierna i området,

 Anläggningen bemannades av 15-17 personer och där finns kök, sovsalar, förråd etc.

Systemet som använde heter ARTE719.

Då anläggningen är svårtillgänglig att besöka visas endast för förbokade grupper.